Firma Dartos świadczy następujące usługi:

Przygotowanie, dokonywanie i zlecanie przeglądów i napraw systemów statkowych.

Zatrudnianie i nadzorowanie podwykonawców do wykonywania przeglądów i napraw prowadzonych na statkach.

Kontrola poprawności wykonanych przeglądów i napraw.

Monitorowanie stanu technicznego statków i gotowości eksploatacyjnej.

Organizowanie i przeprowadzanie inspekcji systemów statkowych oraz monitorowanie realizacji wymagań Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem.

Komputerowa diagnostyka silników okrętowych o mocy od 500-100000kW systemem DOCTOR.

Regulacja kątów wtrysku i dawek paliwa silników okrętowych w oparciu o dane uzyskane z diagnostyki systemem DOCTOR.

Wyznaczanie skrzywienia wału w oparciu o komputerowe badanie sprężynowania wału korbowego.